ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU วัตถุประสงค์ของโครงการ คลังข้อมูลดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้บุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้ ** ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกครั้ง** กลุ่ม Dspcae_BRU

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds