ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing by Author "กนกวรรณ, เสือมาก"

Browsing by Author "กนกวรรณ, เสือมาก"

Sort by: Order: Results:

  • สนธยา, สนสีหา; ประภัสสร, ดีมีชาติ; สุรศักดิ์, จันทร์เขียว; กนกวรรณ, เสือมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
    ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บและเรียกคืนกล่องวัสดุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและเรียกคืนกล่องวัสดุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ จากการดำเนินการได้ออกแบบและสร ...