ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics