ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใช้งานระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU (Support)

ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใช้งานระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU (Support)

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU


วัตถุประสงค์ของโครงการ
คลังข้อมูลดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มให้บริการเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้บุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้
** ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้นและจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกครั้ง**

News

  • ประกอบด้วยคู่มือการใช้งานระบบและการจัดเตรียมรูปแบบไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสารจาก Collections in this community
  • ท่านสามารถรายงานการใช้งานได้ที่ กลุ่ม Dspcae_BRU หรือติดต่อผู้ดูแลระบบโทร 7907, 7904 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • Collections in this community

    Recent Submissions