ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รายงานการวิจัย (Research reports)

รายงานการวิจัย (Research reports)

 

Recent Submissions

  • ศรัญญา, มณีทอง; พิพัฒน์, ประเสริฐสังข์; เลอสันต์, ฤทธิขันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2565-02-25)
    ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่วัดแจ้งตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการจัดระบบและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยการบูรณาการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • ศรัญญา มณีทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2564-05-20)
    ได้ลงพื้นที่สำรวจเอกสารใบลานทั้งหมด 5 แหล่ง ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วัดมณีจันทร์ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ วัดอิสาณทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ ...
  • ชุลีกานต์ สายเนตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559-11-30)
    กลุ่มสตรีทอผ้าภูอัคนี ผลิตผ้าย้อมด้วย “ดินภูเขาไฟ” และ “ผงฝุ่นหินบะซอลต์จากโรงงานโม่หิน” ซึ่งดินภูเขาไฟที่นำไปย้อมผ้าฝ้ายเกิดจากการที่ปลวกใช้วิธีการทางธรรมชาติ นำดินจากใต้ดินขึ้นมา ซึ่งดินจะมีสีน้ำตาลเข้มไล่ไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อน ...