ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

 

Recent Submissions

 • สุวนันท์, ยิ่งเสมอ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-09-14)
  บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการย้อมเส้นใยจากใบเตยหนามด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกสะเดา แก่นขนุนและ ครั่ง ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติด โดยใช้เส้นใยเตยหนามที่ผ่านการฟอกขาวในปริมาณ 2 กรัม น้ำย้อมความเข้มข้นที่ร้อยละ ...
 • ปภานันท์, สิงห์ประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-09-14)
  บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานวิจัยนี้การย้อมเส้นใยเตยหนามโดยใช้สีย้อมธรรมชาติจากเปลือกประดู่ เปลือกสีเสียด และใบสัก ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติด ใช้เส้นใยเตยหนามที่ผ่านการฟอกขาวแล้วในปริมาณ 2 กรัม น้ำย้อมความเข้มข้นที่ร้อยละ ...
 • ยุพิน, เวชสุวรรณ์; สุวรรณี, คำจันทร์วงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-09-14)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมัดย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีครามธรรมชาติ ด้วย 6 เทคนิค ได้แก่ การพับ การมัด การม้วน การหนีบ การขยำ และการห่อ ขั้นตอนการย้อมสีครามธรรมชาติ ใช้ความเข้มข้น เสื้อ 1 ตัว ต่อคราม 200 กรัมต่อลิตร ...
 • พฤกษา, สมนึกตน; สุนิษา, วันศุกร์; ผจงจิต, เหมพนม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-09-14)
  ชื่อเรื่องการศึกษา การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค Marbling Art ชื่อผู้วิจัย พฤกษา สมนึกตน สุนิษา วันศุกร์ คณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผจงจิต เหมพนม ...
 • อาทิตยา, ใคร่นุ่น; ณิชกานต์, ทับประโคน; ผจงจิต, เหมพนม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-09-14)
  หัวข้อโครงงาน : การออกแบบลวดลายเสื้อมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากแก่นฝาง ใบเพกา ใบแก้ว และขมิ้น ผู้วิจัย : นางสาวณิชกานต์ ทับประโคน และนางสาวอาทิตยา ใคร่นุ่น คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่ง ...