ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ขวัญชัย โสประโคน, นันทวัฒน์ จันทะเมนชัย, ศักดิ์ดา แก้วศรีใส และเดวิทย์ ศิริพจน์"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ขวัญชัย โสประโคน, นันทวัฒน์ จันทะเมนชัย, ศักดิ์ดา แก้วศรีใส และเดวิทย์ ศิริพจน์"

Sort by: Order: Results:

  • ขวัญชัย โสประโคน, นันทวัฒน์ จันทะเมนชัย, ศักดิ์ดา แก้วศรีใส และเดวิทย์ ศิริพจน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-09-01)
    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างระบบ กระจายเสียงไร้สาย (Wireless Broadcasting System) ที่สามารถใช้งานได้จริง และทดลองใช้งาน เครื่องกระจายเสียงไร้สาย เพื่อใช้กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account