ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "นรากร, มุเนืองรัมย์"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "นรากร, มุเนืองรัมย์"

Sort by: Order: Results:

  • นรากร, มุเนืองรัมย์; เริงณรงค์, ศรีสมพร; วุฒิพงษ์, มาลี; อิสระ, พุทธเสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
    โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและตรวจจับวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานภาคนิพนธ์ประกอบไปด้วย ล้อรถแข่ง เซอร์โวมอเตอร์ บอร์ด Arduino Mega2560 บอร์ดควบคุมมอเตอร์ สวิตซ์ชิ่ง 5V ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account