ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ปัทมวรรณ, พรมมา"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ปัทมวรรณ, พรมมา"

Sort by: Order: Results:

  • วัชรพงษ์, ขวาป้องใต้; ปัทมวรรณ, พรมมา; สุนทร, ดวงดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
    ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account