ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "พิจิตรา วงศ์มั่น, อภิชา พิรัมย์,วิทยา เสมียนรัมย์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "พิจิตรา วงศ์มั่น, อภิชา พิรัมย์,วิทยา เสมียนรัมย์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์"

Sort by: Order: Results:

  • พิจิตรา วงศ์มั่น, อภิชา พิรัมย์,วิทยา เสมียนรัมย์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-01-01)
    การจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์ในครั้งนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาปัญหาการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลายังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการเลี้ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตขอ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account