ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Language Skills"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Language Skills"

Sort by: Order: Results:

  • ดวงกมล, พลคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2015)
    บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพแบบประเมินทักษะทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย และ 2 ) หาเกณฑ์ปกติของแบบประเมินทักษะทางภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยเป็นเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ปี ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account