บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

 • - 
  Lomarak, Nuansai, Bancha, Promden, Worrawat and Sangsila, Arunrassame Tepporn (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 31-10-19)
  The purpose of the study was to investigate the effects of a professional development instructional program Integrated STEM for elementary schools in a rural context of Thailand which carried out at the Faculty of Education, ...
 • Sangsila, arunrussamee; Witaya, Pimda; Worrawat, Promden (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  The antioxidant and antityrosinase activities were examined in germinated brown rice of three indigenous Thai cultivars, namely Riceberry (purple), KDML 105 R-PSL-2 (red) and KDML 105 (white), which are commonly grown ...
 • Sangsila, arunrussamee (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  The antioxidant and antityrosinase activities were examined in germinated brown rice of three indigenous Thai cultivars, namely Riceberry (purple), KDML 105 R-PSL-2 (red) and KDML 105 (white), which are commonly grown ...
 • แก่นแสนดี, วิรัชนีย์; มูลมั่งมี, สมพร; แสงศิลา, อรุณรัศมี; อิศรานุวัฒน์, ปริยาภรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558-03-02)
  Probiotic products are generally defined as food supplements containing beneficial microbes that give heath benefits to consumers. A good probiotic should be non-pathogenic, non-toxic and capable of exerting beneficial ...
 • - 
  Sangsila, Arunrussamee; Faucet-Marquis, Virginie; Pfohl-Leszkowicz, Annie; Itsaranuwat, Pariyaporn (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2015-10-24)
  Zearalenone (ZEA) contamination in food samples plays a critical role in food safety, since it causes serious health problems. Usage of microorganisms, such as lactic acid bacteria (LAB), is a promising new approach for ...
 • Soontharapirakkul, Kanteera; Promden, Worrawat; Yamada, Nana; Kageyama, Hakuto; Incharoensakdi, Aran; Iwamoto-Kihara, Atsuko; Takabe, Teruhiro (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2011-01)
  Aphanothecehalophyticaisahalotolerantalkaliphiliccyanobacteriumthatcangrowinmediaofupto3.0MNaClandpH11. Here,weshowthatinadditiontoatypicalH -ATPsynthase, Aphanothece halophytica contains a putative F1F0-type Na ATP synthase ...
 • Fukaya, Fuminori; Promden, Worrawat; Hibino, Takashi; Tanaka, Yoshito; Nakamura, Tatsunosuke; Takabe, Teruhiro (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2009-10)
  The mrp homolog gene cluster mrpCD1D2EFGAB (Ap-mrp) was found in a halotolerant cyanobacterium, Aphanothece halophytica, amplified, and expressed in Escherichia coli mutant TO114. Ap-mrp complemented the salt-sensitive ...
 • Yamada, Nana; Cha-Um, Suriyan; Kageyama, Hakuto; Promden, Worrawat; Tanaka, Yoshito; Kirdmanee, Chalermpol; Takabe, Teruhiro (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2011-04)
  Oil production from oil palm is adversely affected by drought and salt. Under drought and salt stress, proline content increases in oil palm; the mechanism for this is unknown. Here, an 8319-nucleotide sequence including ...
 • Yamada, Nana; Promden, Worrawat; Yamane, Koji; Tamagake, Hideto; Hibino, Takashi; Tanaka, Yoshito; Takabe, Teruhiro (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2009-06)
  It has been reported that glycinebetaine (betaine) is synthesized in response to abiotic stresses via a two-step oxidation of choline in which choline monooxygenase (CMO) and betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) are ...
 • Vangnai, Alisa; Promden, Worrawat; De-Eknamkul, Wanchai; Matsushita, Kazunobu; Toyama, Hirohide (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2009-06)
  The quinate dehydrogenase (QDH) from Gluconobacter oxydans IFO3244 exhibits high affinity for quinate, sug gesting its application in shikimate production. Nucleotide sequence analysis of the qdh gene revealed a full ...
 • Promden, Worrawat; Vangnai, Alisa; Pongsawasdi, Piamsook; Adachi, Osao; Matsushita, Kazunobu; Toyama, Hirohide (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2008-01)
  Pseudomonas putida HK5 produces three different quinoprotein alcohol dehydrogenases: ADH-I, ADH-IIB and ADH-IIG. Gene organization of qedA, the gene for ADH-I, and other 10 genes in the cluster was related to the genome ...
 • Promden, Worrawat; Vangnai, Alisa; Toyama, Hirohide; Matsushita, Kazunobu; Pongsawasdi, Piamsook (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2008-10)
  The transcriptional regulation of three distinct alcohol oxidation systems, alcohol dehydrogenase (ADH)-I, ADH-IIB and ADH-IIG, in Pseudomonas putida HK5 was investigated under various induction conditions. The promoter ...
 • Promden, Worrawat; Monthakantirat, Orawan; Umehara, Kaoru; Noguchi, Hiroshi; De-Eknamkul, Wanchai (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2014-02)
  The antioxidant activities of 24 isoflavonoids that were previously isolated as pure compounds from Dalbergia parviflora were evaluated using three different in vitro antioxidant-based assay systems: xanthine/xanthine ...
 • Sintupachee, Siriluk; Promden, Worrawat; Ngamrojanavanich, Nattaya; Sitthithaworn, Worapan; De-Eknamkul, Wanchai (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2015-10)
  While attempting to isolate the enzyme geranylgeraniol 18-hydroxylase, which is involved in plaunotol biosynthesis in Croton stellatopilosus (Cs), the cDNAs for a cytochrome P450 monooxygenase(designated as CYP76F45) and ...
 • CHANVORACHOTE, PITHI; LUANPITPONG, SUDJIT; CHUNHACHA, PREEDAKORN; PROMDEN, WORRAWAT; SRIURANPONG, VIROTE (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2012-05)
  Advances in understanding lung cancer biology and tumor markers aid clinicians in managing the disease. Cancer-associated antigen (CA)125 has garnered increasing attention in lung cancer research and may benefit the treatment ...
 • วรวัฒน์, พรหมเด่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2013-11)
  เอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างแอลกอฮอล์และแอลดีไฮด์หรือคีโตน สามารถจำแนกเอนไซม์กลุ่มนี้ตามชนิดของตัวรับอิเล็กตรอนได้เป็น 3 กลุ่ม คือ แอลกอฮอล์ดีไฮโด ...