ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับจําลองการทอผาไหมมัดหมี่แบบหมี่รวด จากการถอดองค์ความรูภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics