ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปริศนาผะหมี : ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเสริมสุขภาวะ

Show simple item record

dc.contributor.author ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
dc.date.accessioned 2020-03-22T15:18:47Z
dc.date.available 2020-03-22T15:18:47Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6043
dc.description ปริศนาร้อยกรองผะหมี คือปริศนาร้อยกรองที่ประพันธ์ขึ้นด้วยฉันทลักษณ์ชนิดต่าง ๆ ในที่นี้ได้แก่ กลอน ที่มีทั้งหมด 8 วรรค คำตอบปริศนาจะซ่อนอยู่ในแต่ละวรรคของบทร้อยกรอง และจะมีความสัมพันธ์กันทางภาษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นคำพ้อง คำผัน คำผวน คำที่มีตัวสะกดเดียวกัน เสียงสระเสียงเดียวกัน เป็นต้น ดังตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1 คอตั้งบ่า-หน้าเงย เชยชมฟ้า ดูซึมเซาไม่เริงร่าไม่สดใส ผม หนวด เครา ขาวแล้วเพราะสูงวัย โสดอยู่นะ..เปล่าเปลี่ยวใจใครช่วยที เอาอีกด้านพลิกกลับสลับหน้า โคนของข่า ขิง กระชาย ในดินนี่ เนื้อแดงแดงบนหัวไก่ดูแปลกดี ปากเรามีเนื้อหุ้มฟันกันทุกคน เฉลย 1. แหงน 2. หงอย 3. หงอก 4. เหงา 5. หงาย 6. เหง้า 7. หงอน 8. เหงือก จะเห็นว่าทุกคำตอบในแต่ละวรรคเป็นอักษรนำ ห นำ ง เหมือนกัน ตัวอย่างที่ 2 สัตว์กีบคู่ตัวเพรียวคอ-ขายาว ขอบฟ้าขาวมองไปแผ่ไพศาล ทำให้หมดฝุ่นผงตรงเรือนชาน สองล้อยานเทียมวัวทัวร์ทุ่งนา อาการจิตโน่นนี่ที่เคลื่อนไหว เกินพ้นไปมากน้อยเปรียบเทียบค่า สัญญาณมือเรียกเราเดินเข้ามา วัดเหวี่ยงเปลเห่ช้าให้ลูกนอน เฉลย 1. กวาง 2. กว้าง 3. กวาด 4. เกวียน 5. แกว่ง 6. กว่า 7. กวัก 8. ไกว จะเห็นว่าทุกคำตอบในแต่ละวรรคเป็นคำควบกล้ำ กว เหมือนกัน นวัตกรรม “ปริศนาผะหมี : ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเสริมสุขภาวะ” นี้ มีทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ปริศนาเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด ชุดที่ 2 ปริศนาเกี่ยวกับอักษรนำและคำควบกล้ำ ชุดที่ 3 ปริศนาที่มีพยางค์แรก หรือพยางค์หลังเป็นคำที่มีเสียงเหมือนกัน ชุดที่ 4 ปริศนาลูกโซ่ และคำผัน นวัตกรรมนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ทั้งยังช่วยเสริมทักษะการคิดเชื่อมโยงทางภาษา en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ปริศนาร้อยกรองผะหมี, สร้างเสริมสุขภาวะ, นันทนาการทางภาษา en_US
dc.title ปริศนาผะหมี : ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเสริมสุขภาวะ en_US
dc.type Book en_US
dc.contributor.emailauthor palita.pp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics