ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การนำเสนอชุมชนคุณธรรมผ่านกาพย์เซิ้งบั้งไฟ

Show simple item record

dc.contributor.author สินทรัพย์ ยืนยาว
dc.date.accessioned 2020-09-14T14:18:38Z
dc.date.available 2020-09-14T14:18:38Z
dc.date.issued 2020-06-01
dc.identifier.citation วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7056
dc.description.abstract บทความวิชาการ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การนำเสนอ บั้งไฟ en_US
dc.subject การนำเสนอ บั้งไฟ en_US
dc.title การนำเสนอชุมชนคุณธรรมผ่านกาพย์เซิ้งบั้งไฟ en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor sinsub.yy@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics