ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

อิทธิพลความร้อนต่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเยื่อหุ้มฟักข้าว

Show simple item record

dc.contributor.author เหลารินทร์, ชลิตา
dc.contributor.author ภักดีเดชาเกียรติ, วรนุช
dc.date.accessioned 2024-03-06T13:18:53Z
dc.date.available 2024-03-06T13:18:53Z
dc.date.issued 2566-10-10
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8745
dc.description.abstract ฟักข้าวเป็นพืชที่เจริญได้ดีในทวีปเอเชีย ตั้งแต่จีน เวียดนาม รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งมีการนำฟักข้าวมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งการเป็นอาหาร และยารักษาโรคได้ โดยเฉพาะส่วนผลของฟักข้าวที่มีการนำมาใช้ประโยชน์มาก ในการวิจัยนี้มีการนำสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมาทดสอบการต้านอนุมูลอิสระที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งพบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีอิทธิพลให้กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระลดลง เมื่อนำมาทดสอบเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังมีอิทธิพลให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม สารประกอบฟีนอลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวม มีปริมาณลดลง จากผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการลดลงของกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และการลดลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วย en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ฟักข้าว อุณหภูมิ อนุมูลอิสระ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ en_US
dc.title อิทธิพลความร้อนต่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเยื่อหุ้มฟักข้าว en_US
dc.title.alternative Effect of Temperature on Antioxidant Activity and Bioactive Compounds of Aril of Gac Fruit en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor woranuch.pd@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics