ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) 4 ปี by Subject "คำด่า"

Browsing สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) 4 ปี by Subject "คำด่า"

Sort by: Order: Results:

  • เหมรา, ทิพวัลย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-01)
    บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของถ้อยคำบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านสระบัว ตาบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาจำนวน 120 คน ผลการศึกษาพบถ้อยคำบริภา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account