ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) 4 ปี by Subject "metaphor, ontological metaphor, entity and substance metaphor, container metaphor"

Browsing สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) 4 ปี by Subject "metaphor, ontological metaphor, entity and substance metaphor, container metaphor"

Sort by: Order: Results:

  • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016)
    บทคัดย่อ บทความนี้มุ่งนำเสนออุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor) ที่ปรากฏในภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดของเลคอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980) เรื่อง “อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร” (entity ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account