ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Author "ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ และคณะฯ, กิตติศักดิ์"

Browsing บทความ (Articles) by Author "ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ และคณะฯ, กิตติศักดิ์"

Sort by: Order: Results:

  • ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ และคณะฯ, กิตติศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 31-04-25)
    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทางกายภาพและทางเคมีของโรงอาหาร 2) เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งระหว่างโรงอาหารทั้งสองแห่ง

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account