ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics