ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้กับการเรียนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics