ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "กิ่งแก้ว, ปะติตังโข"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "กิ่งแก้ว, ปะติตังโข"

Sort by: Order: Results:

  • นงลักษณ์, ทองศรี; กิ่งแก้ว, ปะติตังโข; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
    การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์และ 3) พัฒนารูปแบบก ...
  • พระเริ่ม, ไขตะขบ; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด; กิ่งแก้ว, ปะติตังโข (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-07-15)
    การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชนในการ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชน ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account