ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "นงลักษณ์, ทองศรี"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "นงลักษณ์, ทองศรี"

Sort by: Order: Results:

  • นงลักษณ์, ทองศรี; กิ่งแก้ว, ปะติตังโข; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
    การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์และ 3) พัฒนารูปแบบก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account