ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "สมศักดิ์, จีวัฒนา"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "สมศักดิ์, จีวัฒนา"

Sort by: Order: Results:

  • จุมพล, สังขะเกตุ; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด; สมศักดิ์, จีวัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-09-20)
    ารวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ 2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ และ 3) ประเมินแนวทางการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบต ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account