ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการออมเงินของนักษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author รพีพรรณ, พงษ์อินทร์วงศ์
dc.date.accessioned 2018-01-03T12:27:34Z
dc.date.available 2018-01-03T12:27:34Z
dc.date.issued 2551-07-01
dc.identifier.citation วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม ) 2551. en_US
dc.identifier.issn 1908-1641
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3470
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject รายรับ, ค่าใช้จ่าย, ออมเงิน en_US
dc.title การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการออมเงินของนักษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics