ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การบริหารการจัดการโฮมสเตย์มาตรฐานไทยตามเส้นทางการท่องเที่ยวอารบธรรมขอมในภูมิภาคอีสานตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ และจังหวัดไกล้เคียง

Show simple item record

dc.contributor.author ราเมศ, พรหมชาติ
dc.contributor.author รุ่งรัตน์, หัตถกรรม
dc.contributor.author ปรีชา, ปาโนรัมย์
dc.date.accessioned 2018-01-04T09:28:30Z
dc.date.available 2018-01-04T09:28:30Z
dc.date.issued 2550-06-30
dc.identifier.citation วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน ) 2550. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3476
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject โฮมสเตย์, ขอม en_US
dc.title การบริหารการจัดการโฮมสเตย์มาตรฐานไทยตามเส้นทางการท่องเที่ยวอารบธรรมขอมในภูมิภาคอีสานตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ และจังหวัดไกล้เคียง en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics