ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "จิรภัทร, จุดโต"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "จิรภัทร, จุดโต"

Sort by: Order: Results:

  • จิรภัทร, จุดโต; พัชรา, ภิรมย์หญิง; พรวิภา, รัตนวงศ์จันทรา; อาลิสา, บุษบงค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
    การวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านขาวเอยขาวพวงการค้า โดยในการวิจัยนี้กลุ่มผู้วิจัยได้ทำการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้าน ลูกจ้าง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account