ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Exercises"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "Exercises"

Sort by: Order: Results:

  • นารีรัตน์, ศิลป์ศิริวานิชย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2015)
    บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถด้าน การอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการท ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account