ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้าท้างานในสถานประกอบการตามทัศนคติ ของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics