ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ทัศนะของนักท่องเที่ยวทมี่ีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน ้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics