ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การใช้สูตรทางสถิติ​(ที่ถูกต้อง)​ในการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย เชิงปริมาณในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Show simple item record

dc.contributor.author ศิลาน้อย, ละเอียด
dc.date.accessioned 2018-03-23T08:13:52Z
dc.date.available 2018-03-23T08:13:52Z
dc.date.issued 2560-12-31
dc.identifier.citation วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560. en_US
dc.identifier.isbn 1906-1641
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4021
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การใช้สูตรทางสถิติ​(ที่ถูกต้อง)​ในการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย เชิงปริมาณในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ en_US
dc.title.alternative how ​to​ use ​the​ appropriate ​STATISTICAL ​FORMUlAS​ for​ determining​ the​ Sample​size ​for ​Quantitative​ Research ​Designs in​THE​HUMANITIES ​AND​ SOCIAL​ SCIENCE​ STUDY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics