ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รูปแบบความร่วมมือกลุ่มบุคคลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของโซ่อุปทาน​ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดในภาวะที่เกิดภัยแล้ง

Show simple item record

dc.contributor.author วงศ์ศิริคุณากร, ณัฏฐวัฒน์
dc.contributor.author วิรุณราช, บรรพต
dc.date.accessioned 2018-03-23T08:20:38Z
dc.date.available 2018-03-23T08:20:38Z
dc.date.issued 2560-12-31
dc.identifier.citation วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560. en_US
dc.identifier.isbn 1906-1641
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4022
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความต่อเนื่องทางธุรกิจ,​โซ่อุปทานข้าว,​ภัยแล้ง en_US
dc.title รูปแบบความร่วมมือกลุ่มบุคคลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของโซ่อุปทาน​ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดในภาวะที่เกิดภัยแล้ง en_US
dc.title.alternative Individual​ group​ coordination​ patterns​ for​ business​ continuity​ In​ Thai​ Hom ​Mali​ Rice​ supply​ chain ​in ​Roi-Et​ province​ during ​a ​drought​ period en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics