ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

จุลสาร ฦๅไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม) ปี 2563

Show simple item record

dc.contributor.author ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
dc.date.accessioned 2020-03-22T15:25:14Z
dc.date.available 2020-03-22T15:25:14Z
dc.date.issued 2563-01
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6045
dc.description จุลสาร ฦาไทย เป็นจุลสารที่เผยแพร่บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ ของคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject จุลสารฦๅไทย, สาขาวิชาภาษาไทย en_US
dc.title จุลสาร ฦๅไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม) ปี 2563 en_US
dc.type Book en_US
dc.contributor.emailauthor palita.pp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics