ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปริทัศน์หนังสือเรื่อง ก่อร่าง สร้างเรื่อง: เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ

Show simple item record

dc.contributor.author อาจหาญ, ยุพาวดี
dc.date.accessioned 2021-02-20T03:54:52Z
dc.date.available 2021-02-20T03:54:52Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.citation วิวิธวรรณสาร วารสาร ด้านภาษาและวัฒนธรรม, 1(2), 119-133. en_US
dc.identifier.isbn 2630-0168
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7263
dc.description.abstract บทนำ ประเด็นทางเพศในวรรณกรรมสตรีชายขอบมักจะถูกเล่าผ่านมุมมองหรือ ประสบการณ์ของผู้หญิงซึ่งตกอยู่ในสถานะชายขอบของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการถูกกดขี่ หรือ แม้แต่อคติทางชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เรื่องราวของผู้หญิงเหล่านี้จะถูกเล่าผ่านบันทึกเรื่องราว ของตนเองที่ได้ประสบกับภาวะการถูกกดขี่ในทุกรูปแบบแต่ไม่สามารถตอบโต้หรือแสดงออก ถึงความรู้สึกใดๆออกมาได้อย่างตรงไปตรงมา ดังนั้น งานเขียนเหล่านี้จึงสามารถสะท้อนถึง ความรู้สึกของผู้หญิงในช่วงเวลาที่พวกเธอถูกกดขี่ได้เป็นอย่างดี และไม่ใช่เพียงการตอกย้ำ ความเจ็บปวดที่ผู้หญิงได้รับ แต่ยังทำ ให้เห็นถึงโครงสร้างของสังคมที่ทุกคนอาจถูกกดขี่ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ปริทัศน์หนังสือเรื่อง ก่อร่าง สร้างเรื่อง: เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ en_US
dc.title.alternative Making a Story : Story Identity and Community in Marginal Feminist Literature en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor yupawadee.ar@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics