ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของวัยรุ่นและผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม : กรณีศึกษา บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics