ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธืทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นฐานเรขาคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะและการเรียนแบบปกติ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics