ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "พิชชา จอมรัมย์"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "พิชชา จอมรัมย์"

Sort by: Order: Results:

  • ณัฐพล แสนคำ, ปาริณา ลีประโคน; พิชชา จอมรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-11-11)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน 2) เพื่อพัฒนาระบบงานกองทุนหมู่บ้าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account