ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "ระบบกระจายเสียง, ไร้สาย, เครื่องส่งวิทยุ, สวิตช์ระยะไกล, สายอากาศ"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "ระบบกระจายเสียง, ไร้สาย, เครื่องส่งวิทยุ, สวิตช์ระยะไกล, สายอากาศ"

Sort by: Order: Results:

  • ขวัญชัย โสประโคน, นันทวัฒน์ จันทะเมนชัย, ศักดิ์ดา แก้วศรีใส และเดวิทย์ ศิริพจน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-09-01)
    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างระบบ กระจายเสียงไร้สาย (Wireless Broadcasting System) ที่สามารถใช้งานได้จริง และทดลองใช้งาน เครื่องกระจายเสียงไร้สาย เพื่อใช้กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account