ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมแขนกล"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Subject "ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมแขนกล"

Sort by: Order: Results:

  • อนนท์ ด้วงโคตะ, ชลกฤษ จงรุรอบ, มงคล ชาญณรงค์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-02-01)
    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองแขนกลควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account